آیا شهرک های صنعتی بابت نقل و انتقال زمین بین دو شرکت حقوقی هزینه دریافت می کنند ؟


با سلام آیا برای نقل و انتقال زمین بین دو شرکت حقوقی در شهرک های صنعتی خود شرکت شهرک های صنعتی هم هزینه ای بابت این انتقال میگیره؟

شهرکهای صنعتی تنها مزیتی که دارند مربوط به مالیات عملکرد وبیمه میباشد ومنطقی است که هزینه  نقل وانتقال دریافت شود پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و آساک را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>