آیا ورود و خروج ( با تغییر سرمایه ) شریک به شرکت با یک صورتجلسه امکان پذیر است ؟


سلام آیا میتوان یک صورتجلسه تهیه کرد و در آن یک شریک از طریق افزایش سرمایه ورود کند و در همان صورتجلسه یک شریک با کاهش سرمایه و برداشتن سهمش از صندوق شرکت ،  از شرکت خارج شود ؟ تاکیدم روی یک صورتجلسه است. مبالغ سرمایه ی ورودی و خروجی یکسان نیست .

سلام از انجائیکه افزایش و یا کاهش سرمایه باعث تغییر در مفاد اساسنامه میشود و از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد و این تصمیمات باید ثبت بشوند در نتیجه در یک صورتجلسه امکان افزایش و کاهش سرمایه و ورود و خروج شریک وجود ندارد.ولی بهتر است در بخش حقوقی از متخصصین این امر بهره ببرید. پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و آساک را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>