دستورالعمل ۲۰۰/۹۹/۵۰۱      تاریخ : دستورالعمل ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


الویت های برنامه عملیاتی سازمان در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا

مراجعه شود به فایل اصلی مقرره


ثبت نظر کاربران


ارسال نظر فقط برای اعضاء سایت مقدور می باشد .

اگر عضو سایت هستید می توانید از اینجا وارد سایت شوید و پس از ورود ارسال نظر خود را ارسال نمائید.

اگر هم عضو سایت نیستید می توانید از اینجا در سایت عضو شوید.