بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۱۱      تاریخ : بخشنامه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶


ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت مقرر در ماده ( ۷ ) قانون تشکیل هیات امنای صرفه جویی ارزی

مراجعه شود به فایل اصلی مقررهبخشنامه- ابلاغ و ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی. مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۲۸/۲۰۰/ص مورخ ۲/۹/۱۳۹۲راجع به سرمایه گذاری شرکتهای عمران شهر جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی. ...
صدور برگ هاي قطعي ماليات عملکرد سال ۱۳۹۴ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ اصلاحي ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم که وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۶-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۵-۲-۱۳۹۵ درآمد مشمول ماليات و ماليات آنها با نظر اتحاديه ذي ربط تعيين گرديده استثبت نظر کاربران


ارسال نظر فقط برای اعضاء سایت مقدور می باشد .

اگر عضو سایت هستید می توانید از اینجا وارد سایت شوید و پس از ورود ارسال نظر خود را ارسال نمائید.

اگر هم عضو سایت نیستید می توانید از اینجا در سایت عضو شوید.