بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۹      تاریخ : بخشنامه ۱۳۹۹/۰۱/۲۰


بخشنامه - اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

مراجعه شود به فایل اصلی مقرره


ثبت نظر کاربران


ارسال نظر فقط برای اعضاء سایت مقدور می باشد .

اگر عضو سایت هستید می توانید از اینجا وارد سایت شوید و پس از ورود ارسال نظر خود را ارسال نمائید.

اگر هم عضو سایت نیستید می توانید از اینجا در سایت عضو شوید.