تصویب نامه ۳۲۲۰/۵۷۱۳۸ت      تاریخ : تصویب نامه ۱۳۹۹/۰۱/۱۹


اصلاح عبارت تا پایان سال ۹۷ با ارز متقاضی به عبارت تا پایان سال ۹۹ با ارز بازار ثانویه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مراجعه شود به فایل اصلی مقرره


ثبت نظر کاربران


ارسال نظر فقط برای اعضاء سایت مقدور می باشد .

اگر عضو سایت هستید می توانید از اینجا وارد سایت شوید و پس از ورود ارسال نظر خود را ارسال نمائید.

اگر هم عضو سایت نیستید می توانید از اینجا در سایت عضو شوید.