بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۱۲      تاریخ : بخشنامه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶


بخشنامه - ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدا محاسبه آن کشور

مراجعه شود به فایل اصلی مقررهبخشنامه درخصوص مبداء احتساب جریمه دیرکردماده۱۹۰ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به مدت زمان بیش از یکسال از تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات موضوع تبصره۲ ماده۱۹۰ثبت نظر کاربران


ارسال نظر فقط برای اعضاء سایت مقدور می باشد .

اگر عضو سایت هستید می توانید از اینجا وارد سایت شوید و پس از ورود ارسال نظر خود را ارسال نمائید.

اگر هم عضو سایت نیستید می توانید از اینجا در سایت عضو شوید.