تسویه فاکتور خرید که با تخفیف پرداخت شده چگونه انجام شود که مورد قبول اداره دارایی باشد ؟


سلام من یک سئوالی دارم ممنون میشم اگر جواب این سئوال رو به من بدهید فاکتور خریدی رو بنده ثبت کردم که مبلغ این فکتور پس از تخفیف مبلغ ۴۰،۶۴۰،۰۰۰ می باشد که مالیات ارزش افزوده آن مبلغ ۳،۶۵۷،۶۰۰ شده است . مبلغ نهایی این فاکتور عدد ۴۴،۲۹۷،۶۰۰ ریال می شود که دقیقا به همین مبلغ ثبت شده است.زمان تسویه این فاکتور مبلغ ۴۴،۲۰۰،۰۰۰ به فروشنده پرداخت کرده ایم که این کار باعث شده است مبلغ ۹۷،۶۰۰ در حسابهای پرداختنی باقی بماند. چگونه می توان این عدد را صفر کرد به طوری که مورد قبول اداره مالیات باشد . (البته از این مورد چند نمونه دیگر است که من به عنوان مثال این مورد رو بیان کردم) . با تشکر

سلامسند تخفیف بزنید و حساب ارزش افزوده را هم بستانکار کنید.در گزارش ارزش افزوده هم در قسمت ب-محاسبه مانده مالیات و عوارض قسمت ۳ مبلغ مالیات و عوارض را ثبت کنید و در گزارش فصلی هم به عنوان تخفیف ثبت کنید. پیشنهاد بنده این است که کلیه تخفیفات اینچنینی را در دوره زمستان عمل کنید پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و آساک را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>