نحوه ثبت مالیات ارزش افزوده خرید خدمات چگونه است ؟


با سلام  ارزش افزوده خرید فاکتور خدمات اینترنت مصرفی شرکت چگونه باید ثبت شود ؟

سلام در روش محاسبه ارزش افزوده ملاک همان مفاد مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده است و شما باید بر اساس فاکتور کالا یا خدمات دریافتیتان اعمال کنید. پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و آساک را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>